Červen 2022

  • 3.6. v 16:00 Rodičák v klubobně na nábřeží, konec nejpozději v 18:00 (spíš dřív)
  • 3.6. v 16:00 Družinová schůzka u klubovny na Nábřeží, konec v 18:00
  • 4.-5.6. Krajské kolo Závodu Vlčat a Světlušek
  • 10.6. v 16:00 Družinová schůzka u klubovny na Nábřeží, konec v 18:00
  • 17.6. v 16:00 Družinová schůzka u klubovny na Nábřeží, konec v 18:00
  • 24.6. v 16:00 Družinová schůzka u klubovny na Nábřeží, konec v 18:00

Červenec 2022

  • 16.7. Odjezd na tábor